türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

21 Ocak 2018 Pazar

Göstergeleri al veren hisseler-08.01.2018

GOLTS-Göltaş Çimento bedelsiz verecek mi,hisse yorumu analizi

ANALİZ-ÇİMENTO SEKTÖR RAPORU(TSKB YATIRIM)

15 Nisan 2012 Pazar 02:16
GOLTS-Göltaş Çimento bedelsiz verecek mi,hisse yorumu analizi

TSKB ( http://www.tskb.com.tr ) Araştırma Bölümü Tarafından

Hazırlanan  Aylık Çimento Sektör Raporu:
   
"Yurt İçi Satışlar

    Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre, 2011
yılında, Kasım ayı hariç her ay artış gösteren çimento yurt içi satış
rakamları, Aralıkta geçen yılın aynı ayına göre %0.2 artarak 3.9
milyon ton olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise Kasım’a göre %15.6
artış kaydetti. Sektörün 12 aylık verilerine baktığımızda, Türkiye
çapında çimento satışları 2010 yılına kıyasla %9.5’lik artışla 52.3
milyon ton oldu. Satışlardaki yıllık kümülatif artışta, toplamdaki
ağırlıklarına bağlı olarak, Akdeniz %2.9 ve Karadeniz %2’lik pozitif
katkıda bulundu. İç pazara satılan çimento hacimlerinde ise Akdeniz
%20.7, Ege % 14.6 ve Karadeniz %13.3 oranında artış kaydetti.
    Bu üç bölge yıllık satışların 20.8mn ton ile %40’ını temsil etti.
En büyük tüketiciler olan Marmara ve İç Anadolu bölgeleri toplam
satışların 23.3mn tonluk kısmını oluşturdu. Bu rakam toplam satışların
%45’ini oluşturdu. İç satışlarda Aralık ayı bölgesel büyüme
rakamlarına baktığımız zaman, Akdeniz’de %12.4 ve Ege’de %11’lik bir
artış kaydedildi. En çok hacimsel daralma gösteren bölge ise %37.3’lük
düşüşle D.Anadolu oldu. Yılın ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %20.8’lik büyüme gösteren iç talep, 12 aylık ortalamaya
baktığımız zaman %9.5’luk bir hızda arttı.
    Yurt içi satışlar 2010’a göre her ay yüksek seyrederken, Kasım
ayındaki ilk defa 2010 verilerinden daha kötü bir performans
sergilemişti. Yıllık rakamlara göre Marmara bölgesi %25.7 ile en fazla
satışın yapıldığı bölge oldu.
    Öte yandan D.Anadolu bölgesine %6.4 ile en az yurt içi satış
gerçekleştirildi. 2010 yılında toplam satışlarda 3. sırada yer alan
Karadeniz bölgesi 2011’de yerini Akdeniz bölgesine verdi. Diğer
bölgelerin sıralamasında bir değişim olmadı.

    Yurt Dışı Satışlar


    2011 yılının ilk ayından beri bir önceki senenin aynı ayına göre
düşüş gösteren ihracat rakamları Aralık ayında da %44.2 gerileyerek
0.64 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda ise %19.8 düşüş
kaydetti.
    İhracatı 12 aylık dönemde kümülatif olarak değerlendirdiğimizde,
2010 yılına göre %26.6 gerileme ile 11.1 milyon ton seviyesine
geldiğini görüyoruz. Dış satışlardaki düşüşte, toplam ihracattaki
ağırlıklarına bağlı olarak, Akdeniz %7.9 ve Marmara %5.5’lik negatif
katkıda bulundu.
    Dış pazara satılan çimento hacimlerinde ise D.Anadolu %58.9 ve
Karadeniz %57.2 oranında düşüş kaydetti. En büyük satıcılar olan
Akdeniz ve Marmara bölgeleri toplam ihracatın 7.3mn tonluk kısmını
gerçekleştirdi. Bu rakam toplam satışların %66’sını oluşturdu. Dış
satışlarda Aralık ayı bölgesel değişimlerine baktığımız zaman, 2010
yılının aynı ayına göre, özellikle İç Anadolu’da %89.7, D.Anadolu’da
%58.1 ve Karadeniz’- de %56’lık düşüş kaydedildi. Toplam ihracattaki
hacimlerine paralel olarak, düşüşte en büyük katkıyı %16.7 ile
Akdeniz, ve onu takiben %10.5 ile Marmara bölgelerinden gelen rakamlar
sağladı. 2011 yılı 12 aylık dönem içerisinde ihracatın %46’.4ünü
Akdeniz bölgesi yaparken, Marmara bölgesi %19.5 ile ikinci sırada yer
aldı. 2 bölge 2011 yılı toplam çimento sevkiyatının %66’sını
gerçekleştirdi. Akdeniz bölgesi 2010’a göre ihracattaki payını %4.5
arttırırken, Karadeniz bölgesi payını %2.6 düşürdü.
    Düşüş trendine baktığımızda, Temmuz-Ekim aylarında düşüşün ivmesi
azalmışken Kasım itibarıyla düşüşler tekrar belirgin hale geldi.
    2010 yılı 12 aylık verilerde TÇMB’ye kayıtlı şirketlerin toplam
satışlarının %24’ünü yurt dışı satışlar oluşturmaktaydı. Bu pay 2011
yılı için %17.5’e geriledi. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM)
verilerine göre de 2011 yılı 12 aylık dönemde çimentonun toplam
ihracattaki payı 2010 yılına göre %2.87’den %2.42’ye geriledi.
Ocak-Aralık döneminde satışlar çoğunlukla Irak, Almanya, Suriye,
İsrail ve Rusya ile yapıldı. Bu 5 ülke Türkiye’den sevk edilen
çimentonun %33’ünü satın aldı. TCMA verilerine göre ise en çok ihracat
Irak, Suriye, Rusya, Mısır ve Nijerya ile yapıldı. Öte yandan, Mısır
ve Libya’ya yapılan sevkiyatlarda %59 ve %87 oranlarında düşüşler
yaşandı.

    Üretim

    Çimento üretimi Aralık’ta Kasım’a göre %8.1 artarken , geçen yılın
aynı ayına göre ise %7.6 geriledi. Aralık ayı çimento üretimi 4.6
milyon ton oldu. Ocak-Aralık döneminde TÇMB verilerine göre Türkiye
çapında 63.4 milyon ton çimento üretildi. Bu rakam geçen yılın aynı
dönemine göre %1.1’lik bir artışı gösterdi. Üretimdeki artışta ,toplam
üretimdeki ağırlıklarına bağlı olarak, Karadeniz %0.7 ve Akdeniz %0.5
katkıda bulunurken D.Anadolu ve G.D.Anadolu’dan %0.3’lük negatif katkı
geldi. 12 aylık dönemde, üretilen çimento hacimlerinde ise
Karadeniz’de %5.5’lik, Akdeniz’de %2.4 ve İç Anadolu’da %1.6’lık artış
kaydedildi.
    En büyük üreticiler olan Marmara ve Akdeniz bölgeleri toplam
üretimin %45.7’si olan 29mn tonluk kısmını gerçekleştirdi. Üretimde
Aralık ayı bölgesel büyüme rakamlarına baktığımız zaman, özellikle
D.Anadolu’da %41.2, G.D.Anadolu’da %17.5 ve İç Anadolu’da %9.4’lük
düşüş kaydedildi. Toplam üretim hacimlerine paralel olarak, %7.6’lık
düşüşe en büyük katkı (%2.1)G.D.Anadolu ve (%1.7)Akdeniz bölgelerinden
geldi. 2011 yılı 12 aylık dönem içerisinde üretimin %24.7sini
gerçekleştiren Marmara Aralık ayında ortalamanın üzerinde %28 oranında
çimento üretti.

    İnşaat İstatistikleri


    TUİK tarafından yayınlanan Üç Aylık İnşaat Üretim Endeksi ve Yapı
İzin İstatistikleri’ne baktığımız zaman, sektörde bir yavaşlama
olduğunu gözlemliyoruz. İnşaat Sektörü Üretim Endeksi 2011 yılı
3.çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.9 artarken, 4.
çeyrekte yükseliş yavaşladı ve %7.1 artış kaydetti. Gelecekte inşası
başlayacak yapılarla ilgili bilgi veren Yapı İzin İstatistikleri ise
2011 12 aylık dönemde, belediyelerin ruhsat vermiş oldukları yapıların
yüzölçümünde %30.8, bina sayısında ise %29’luk düşüş gösterdi.

    İMKB’de Çimento Sektörü...


    İMKB’de işlem gören çimento şirketlerine baktığımızda, 16 Nisan
kapanışına göre ve son açıklanan bilanço rakamlarına göre sektörün
FD/VAFÖK çarpanının 9.9x, ve FD/Çimento çarpanın da 200.3 TL/ton
seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu çarpanlara göre, FD/Çimento
çarpanına göre 7 şirketin, FD/VAFÖK çarpanına göre de 6 şirketin
sektöre göre pahalı işlem gördükleri görülmektedir.

    2011 Genel Değerlendirme


    2011 yılı yurt içi satışlar açısından talebin canlı olduğu bir
dönemdi. Özellikle yılın ilk yarısında 2010’a göre neredeyse %20’lik
bir talep artışı söz konusuydu. Aralık sonu itibarıyla yurt içi
satışlar 52.3 milyon ton seviyesinde yılı kapattı. (2010’a göre
değişim +%9.5) Toplam satışlar içerisinde iç satışların payı %6.5
artarak %82.5’e yükseldi.
    Yurt dışı satışlar ise 2010’a göre her ay daha düşük seyretti ve
yılı 11.1 milyon ton ihracat rakamına ulaşarak kapattı. (2010’a göre
değişim -%26.6) Toplam satışlar içerisinde dış satışların payı %17.5’e
düştü.
    Üretim ise neredeyse değişmeyerek 63.4 milyon ton olarak
gerçekleşti. (2010’a göre değişim +%1.1) İhracatta görülen gerilemenin
nedeni pazarlardaki daralmaya ek olarak iç pazarda talep ve fiyat
artışlarının da etkisinden de kaynaklandı. Yurtiçinde yüksek talep ve
fiyat kombinasyonu sonucunda, yurt dışına nispeten düşük marjlara
ihracat yapılmadı.
    2012 ile ilgili olarak, ihracatımızın neredeyse %50’sini oluşturan
Irak, Suriye ve Mısır’daki gelişmeler büyük önem taşımaktadır. Rusya
pazarının yaklaşan Sochi Olimpiyatları dolayısıyla yüksek seyri devam
edebilir. 2012 yurt içi satışlar %3-4 düzeyinde gelişebilir. Azalan iç
pazar talebi doğrultusunda, ihracat pazarında artış beklenebilir."

EDİTÖR:Bedelsiz beklentisi ile sert yükseliş ve düşüşler yaşayan hissede 21 Mayıs'a kadar bu seyrin devam edeceği görüşündeyiz.21 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul Toplantısından gelecek haberlere göre hissede aşağı ve yukarı sert dalgalanmalar görülebilir.


 
  TL 31.12.2011 31.12.2010  
  Kar/Zarar 4.316.117 4.649.679  
  Esas Faal. Gel. 234.623.592 185.328.258  
  Öz Serm. 285.071.505 288.269.187  
  USD 31.12.2011 31.12.2010  
  Kar/Zarar 2.284.990 3.023.985  
  Esas Faal. Gel. 124.211.759 120.530.865  
  Öz Serm. 150.919.321 187.479.960  


Piyasa Değeri (USD) 284.064.269
Sermaye (TL) 7.200.000
Dolaş. Hisse Sayısı(Lot) 2.376.000
Takas Saklama Oranı 33
2011/12 Kar-Zarar(USD) 2.284.990
2011/12 F/K 115,10
Öz Sermaye (USD) 150.919.321
PD/DD 1,88


GÖLTAŞ ÇİMENTO 1 YILLIK GRAFİK

HİSSENET.NET

    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner29